Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja

Jestemy czci przyrody, a niszczc j, lekcewac jej prawa - niszczymy samych siebie.....

Firma Ramid Sp. jawna pragnie Pastwu zaoferowa swoje usugi w zakresie sporzdzenia inwentaryzacji wyrobw zawierajcych azbest, przygotowania ?Programy usuwania azbestu?, plany gospodarki odpadami, itp. Wykonane przez nas opracowania porzdkuj zagadnienia zwizane z usuwaniem tego niebezpiecznego materiau oraz obejmuj pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz usuwania azbestu. Ponadto speniaj wszystkie wymogi zarwno Wojewdzkich Funduszy Ochrony rodowiska jak i co najwaniejsze Ministerstwa.
Naley podkreli, i posiadamy bogate dowiadczenie w opracowaniu dokumentw dotyczcych sporzdzania programw usuwania azbestu z terenw gmin i powiatw co potwierdzaj posiadane przez firm referencje.

Zapraszamy do owocnej wsppracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizacj zada wynikajcych z ?Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032?.
 Wikszo dziaa ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego, w formie bezporedniego wsparcia np. na opracowanie programw usuwania wyrobw zawierajcych azbest lub te porednio w formie materiaw informacyjno-edukacyjnych ? ulotek, plakatw, poradnikw.
Konkursowy tryb wyboru wykonawcw zada umoliwia realizacj i finansowanie dziaa innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi w Programie. 
Konkurs Ministerstwo Gospodarki

wicej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ankieta

W jaki sposb dowiedziae si o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i moliwoci dalszego uytkowania wyrobw zawierajcych azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierajcych azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i moliwoci ..." Pobierz za darmo aktualne!