Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja

PostHeaderIcon Programy usuwania azbestu

Pamiętajmy! Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej eliminacji.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 maja 2002 jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z w/w  rozporządzeniem przyjmuje się oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych.

Firma Ramid oferuje usługi w zakresie sporządzenia ?Programów usuwania azbestu? dla samorządów. Wykonane przez nas opracowania porządkują zagadnienia związane z usuwaniem azbestu oraz obejmują pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz usuwania azbestu.
 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!